V letu 2017 je mesto Slovenj Gradec praznovalo 750 let


 

Pisalo se je leto 2017, ko je Slovenj Gradec obeležil 750 let mesta ter se skozi vse leto, z obogateno kulturno ponudbo s sodelovanjem mnogih ustanov in domačih ustvarjalcev, poklonil temu veličastnemu jubileju. Eno od dveh osrednjih prireditev smo uspešno izpeljali junija, in sicer srednjeveški dan, poimenovan Srednjeveški preludij, multimedijski spektakel "Živel Slovenj Gradec! Vivat Windisgretz!" pa smo bili zaradi vremena izvedli v mesecu juniju 2018. 

Cilj  praznovanja je bil nanizati vrsto dogodkov, ki so dvignili kvaliteto življenja v domačem  kraju,  popestrili  vsakdan  prebivalcev  Slovenj  Gradca  in  okolice,  ki so mestno jedro obiskali večkrat, se tam srečali s starimi prijatelji in spoznali nove. V  mesto  so prireditve privabile tudi obiskovalce od drugod,  vzporedno  so  prispevale k boljšemu  poznavanju zgodovine mesta.