Županove novice

70 LETNICA UGLASBITVE HIMNE SLOVENSKIH GASILCEV

  • 4 november 2019
  • Število pogledov: 270
70 LETNICA UGLASBITVE HIMNE SLOVENSKIH GASILCEV

V veliko čast mi je, da sem vas lahko ob prihajajočem prazniku Vaških skupnosti Šmartno, Legen in Turiška nagovoril ob slovesnosti, ki potrjuje povezanost našega okolja, še posebej Šmartna z gasilstvom, s to plemenito in humanitarno organizacijo z najdaljšo tradicijo na naših tleh.

Sedem desetletij mineva, odkar je 18. oktobra leta 1949 nekdanji ravnatelj OŠ Šmartno, Edvard Rössner, napisal besedilo skladbe Gasilska, ki jo je uglasbil naš izjemen rojak, aktivist, kulturnik, glasbenik in predvsem predan gasilec, gospod Ivan Krpač. Sedem desetletij spoštovanja in hvaležnosti do obeh tkalcev kulturne podobe kraja, narodne zavesti in pripadnosti okolju, v katerem sta delovala po drugi svetovni vojni. Prav temu okolju, ki ga je nemška okupacija izmučila v začetku štiridesetih, sta vrnila vero in zaupanje v prihodnost, razvoj, vrednote, napredek in tovarištvo.

Pesem »Gasilska« ni le visoka pesem slovenskih gasilcev, ki ste si jo izbrali za svojo himno. Je tudi izpoved in zaobljuba plemenitemu poslanstvu, ki ga posamezniki povzamete ob vstopu v gasilsko društvo. Poslanstvu torej, katerega vrednote: prijateljstvo, medsebojna pomoč in pripravljenost pomagati so-krajanom v težavah, reševati njihovo imovino in nenazadnje tudi življenja, z zaobljubo gasilstvu, postanejo tudi vaše življenjsko vodilo.

Zaradi vsega tega smo tudi mi lahko hvaležni ter se vam, spoštovane gasilke in gasilci, kot vaši so-krajani in someščani zahvaljujemo. Hvaležni smo, ne zgolj za zagotavljanje protipožarne varnosti v naših okoljih, temveč tudi za dolgoletno kulturno in prosvetno aktivnost, katerega nosilec so marsikje po Sloveniji še vedno gasilska društva. Prostovoljstvo in ljubiteljstvo - v najlepšem pomenu besede torej.

Z zavedanjem lokalne skupnosti o pomenu vaših aktivnosti, ne le na protipožarnem področju ter področju zaščite in reševanja, temveč tudi na področju kulture, vzajemnosti, sodelovanja in timskega duha, ki ga izkazujete s pripadnostjo gasilski organizaciji, pa lahko izrečem zagotovilo, da vas bomo še naprej podpirali in zagotavljali, da bo vaše delo v družbi še bolj razumljeno, cenjeno in spoštovano.