Županove novice

MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2019: SLOVENJ GRADEC PREJEL KAR DVE PRIZNANJI

Slovenj Gradec je v okviru letošnjega projekta "Moja dežela, lepa in gostoljubna", ki ga že osemindvajset let izvaja Turistična zveza Slovenije, prejel kar dve priznanji in sicer za urejenost in gostoljubnost mesta in okolice: 1. mesto v kategoriji srednjih mest ter 3. mesto med najlepše urejenimi mestnimi jedri.

  • 14 november 2019
  • Število pogledov: 1490
MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2019: SLOVENJ GRADEC PREJEL KAR DVE PRIZNANJI

Namen projekta je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, živijo, delajo, se družijo in dopustujejo. Projekt je hkrati spodbuda za dobro organizirane redne dejavnosti komunalnih, okoljevarstvenih podjetij in drugih služb ter vedno bolj prispeva k urejenosti in prijetni celostni podobi Slovenije.

Komisija, ki je v poletnem času obiskala Slovenj Gradec je izpostavila naslednje:

Mesto izvira še iz srednjeveških časov, in je danes lepo ohranjeno, vzdrževano in v ponos kraju; tem primerno je v mestu prisotna zelo bogata turistična ponudba. Med dobrimi posebnostmi so izpostavili dobro gostinsko ponudbo, prenovljen hotel Vila Pohorje, bogato športno ponudbo kraja, poletno dogajanje v mestnem jedru, lepo urejene parke, prireditve v okolici mesta (Škratovanje), Sobo pobega kot novost v turistični ponudbi, kolesarsko pot Štrekna, fitnes na prostem,…

Pri mestnem jedru pa so zapisali, da je zgodovinsko jedro Slovenj Gradca že več desetletij primer dobrega urejanja tovrstnih območij, katerega značilnosti so prednost prebivalcem, ohranjanje centralne  mešane rabe v jedru (stanovanja, obrt, trgovina, pomembni mestni objekti, pazljivo ohranjanje prometne dostopnosti, tudi motornih vozil, motornega prometa, dodane kulturne funkcije in atrakcije, turizem) ob pazljivi rehabilitaciji, revitalizaciji in varstvu kulturnih vrednot na trgu in okolici. V letošnjem letu pa so še posebej zaznali tudi, da  so se zelo razmahnile razne kulturne dejavnosti in prireditve ter dogajanja, ki jih podpira občina.

Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Tega se dobro zavedamo tudi vsi, ki v naši občini delujemo na področju turistične dejavnosti. Zaradi tega ocenjevalci naše mesto že kar nekaj let zaporedoma uvrščajo v sam vrh najlepših in najbolj gostoljubnih slovenskih mest.