Županove novice

OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami.
  • 3 december 2019
  • Število pogledov: 760

Naj Vam ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru,  ki ga je OZN razglasila z namenom opozoriti na težave, s katerimi se vsakodnevno srečujete invalidi ter svetovno javnost še posebej opozoriti na nujnost enakih možnosti in življenjskih priložnosti vseh prebivalcev našega planeta, torej tudi tistih, ki so na tak ali drugačen način prikrajšani za uživanje popolne mobilnosti in sposobnosti, v imenu Mestne občine Slovenj Gradec ter v svojem imenu iskreno čestitam. Prepričan sem, da lahko ob dnevih, kakršen je današnji, skupaj še dodatno opozorimo na pomembnost integracije invalidov v našo družbo.

Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, je zavezan, da v mirovniškem in humanističnem duhu omogoča kakovostno bivanje vsem svojim prebivalkam in prebivalcem, posebej pa še tistim, ki so naleteli v svojem življenju na ovire, ki so včasih lahko tudi nepremagljive. Nemoč sočloveka mora sprožiti mehanizme pomoči, v lokalni skupnosti se tega zavedamo in temu namenjamo posebno pozornost tudi pri načrtovanju prostora in infrastrukture, za kar smo že leta 2008 prejeli od Zveze delovnih invalidov Slovenije naziv "Občina po meri invalidov", za kar gre posebna zahvala tudi Društvu invalidov Slovenj Gradec, ki mu ob svetovnem dnevu invalidov želim veliko uspehov pri tvornem sooblikovanju kakovosti življenja svojih članic in članov, iskreno pa sem jim zahvaljujem tudi za uspešno organizacijo proslav in dogodkov, s katerimi prispevajo k dvigu ugleda našega mesta v slovenskem prostoru.

Tilen Klugler,
župan