Županove novice

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO BLOKA NEPROFITNIH STANOVANJ

Slovenj Gradec, 6. januarja 2020 – Danes, točno opoldne, smo v prostorih urada župana Mestne občine Slovenj Gradec podpisali pogodbo med naročnikom in izvajalci investicije, ki bo v prihajajočem obdobju pomembno prispevala k reševanju stanovanjske problematike v mestni občini.

  • 6 januar 2020
  • Število pogledov: 1446
PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO BLOKA NEPROFITNIH STANOVANJ

Pogodbo o izgradnji večstanovanjskega bloka neprofitnih stanovanj so podpisali župan Tilen Klugler v imenu naročnika ter oba predstavnika konzorcija izvajalcev: v imenu vodilnega partnerja konzorcija Kuster Invest d.o.o. iz Slovenj Gradca je pogodbo podpisal Branko Kuster, v imenu drugega partnerja v konzorciju, podjetja Nival Invest d.o.o. iz Vidma pri Ptuju, pa je pogodbo podpisal Peter Marko. Stanovanjski blok s 54 neprofitnimi stanovanji različnih velikosti in v šestih etažah (garaža, pritličje in štiri nadstropja) bo v Slovenj Gradcu pomembno pripomogel k razreševanju stanovanjske problematike upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Projekt bloka pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju, v njem pa bodo enosobna, dvosobna, dvoinpolsobna, ter štiri in štiriinpolsobna stanovanja.

Namen izgradnje bloka neprofitnih stanovanj Polje je revitalizacija degradiranega območja znotraj mesta v urejeno javno površino, kar povečuje učinkovitost rabe prostora znotraj mest in izboljšanje kakovosti urbanega okolja oz. javnih površin. Povečana bo atraktivnost mesta in izboljšana kakovost bivanja. Projekt izgradnje tudi sledi viziji Mestne občine Slovenj Gradec po zagotovitvi zadostnega in primernega bivalnega okolja – neprofitnih stanovanj ranljivim skupinam oz. družinam, ki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnih stanovanj in tako doseganje učinkov večje blaginje ljudi.

Izgradnjo bloka neprofitnih stanovanj Polje bo, poleg Mestne občine Slovenj Gradec, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za sofinanciranje preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki ga lahko izvajajo mestne občine v Republiki Sloveniji, vrednost celotne investicije pa znaša dobrih 3,6 milijona evrov. Rok za dokončanje izgradnje bloka je v začetku prihodnjega leta.

 

DS