Županove novice

PODPISANI POGODBI ZA PRIČETEK IZGRADNJE INVESTICIJE »SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR, GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA«

Slovenj Gradec, 24. marca 2020 - Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da so z današnjim dnem izpolnjeni pogoji za pričetek izgradnje infrastrukture v okviru investicij izgradnje zimskega in letnega bazenskega kompleksa ter urbanega parka. Župan Tilen Klugler je danes namreč podpisal gradbeni pogodbi Danes, dne 24.03.2020, sta bili sklenjeni obe gradbeni pogodbi za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme za projekt »Sanacija degradiranega območja Mercator, gradnja zimskega bazena in urbanega parka« in sicer v dveh sklopih:

  • 24 marec 2020
  • Število pogledov: 717

SKLOP 1 - »IZGRADNJA ZIMSKEGA IN LETNEGA BAZENSKEGA KOMPLEKSA Z OPREMO«

Izvajalec:

JV KONZORCIJ:
KOLEKTOR KOLING d.o.o.,
KOLEKTOR CPG d.o.o.,
IVC d.o.o.

Ponudbena vrednost: 7.981.628,01 EUR
Izvedba: konec junija 2022

Sklop 2 - »IZGRADNJA URBANEGA PARKA Z OPREMO«

KONZORCIJ

Vodilni partner LESNINA MG OPREMA d.d. 
Partner KUSTER INVEST d.o.o.
Ponudbena vrednost: 442.377,44 EUR
Izvedba: konec junija 2022

Za sklop 1 (bazen) je pravočasno prispelo 5 ponudb, za sklop 2 (urbani park) pa 2 ponudbi.

Naložbi sofinancirajo Republika Slovenija, Eko sklad in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Oba izbrana izvajalca morata sedaj v roku 8 dni predložiti veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del. Po prejemu finančnih zavarovanj postanejo pogodbe veljavne in mora naročnik (MOSG) oba izbrana izvajalca del uvesti v delo, in sicer v roku 5 dni po začetku veljavnosti pogodbe. Izvajalca pa morata pričeti z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od uvedbe v delo. Rok za dokončanje del je 790 koledarskih dni od dneva dovoljenja za začetek gradnje. Na podlagi teh rokov je predviden začetek gradnje konec meseca aprila.

V času, ko so vrata občinske uprave zaprta in delo poteka v izrednih razmerah, so si pogodbene stranke pogodbe v podpis poslale po pošti.

Vizualizacijo projekta si lahko ogledate na tej povezavi: