Aktualne novice v povezavi s koronavirusom

TRENUTNO VELJAVNI PREDPISI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S COVID-19

V tej informaciji so zbrani veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in sproščanje ukrepov VRS (vir: PISRS).

  • 10 maj 2020
  • Število pogledov: 301

PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19 do 18.5.2020

Vir: PIS RS

Navodilo: Povezave odpirajte s klikom na besedilo povezave ob pritisnjeni tipki CTRL, da Vam povezavo odpre v novem zavihku.

 

·       Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/20) - začne veljati 18. maja 2020

·       Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20) - začne veljati 18. maja 2020

·       Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20)

·       Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20) - sprememba začne veljati 17. maja 2020 ob 22.00

·       Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) - uporabljati se začne 31. maja 2020

·       Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 67/20)

·       Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20) - začne veljati 18. maja 2020

·       Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20)

·       Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 67/20)

·       Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 67/20)

·       Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 67/20)

·       Odlok o prepovedi opravljanja mednarodnega zračnega prometa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/20)

·       Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20)

·       Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/20)

·       Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20)

·       Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20)

·       Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20)

·       Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 62/20)

·       Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII) (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII) (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII) (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)

·       Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (Uradni list RS, št. 58/20)

·       Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/20)

·       Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20)

·       Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo (Uradni list RS, št. 56/20)

·       Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke (Uradni list RS, št. 56/20)

·       Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2054/20 in 57/20)

·       Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS, št. 49/20)

·       Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov (Uradni list RS, št. 49/20 in 58/20)

·       Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)

·       Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin (Uradni list RS, št. 43/20)

·       Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (Uradni list RS, št. 41/20)

·       Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, št. 40/20)

·       Sklep o delu Sodnega sveta RS v času trajanja Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 39/20)

·       Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril (Uradni list RS, št. 39/20 in 61/20)

·       Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/20)

·       Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP)

·       Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20)

·       Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20)

·       Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20)

·       Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/2049/20 – ZIUZEOP in 61/20 – ZIUZEOP-A)

·       Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 33/20)

·       Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 32/20)

·       Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Uradni list RS, št. 32/20)

·       Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 28/20)

·       Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/2052/20 in 54/20)

·       Uredba o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme (Uradni list RS, št. 23/20 in 27/20)

·       Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20)

·       Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20)