Aktualne novice v povezavi s koronavirusom

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID-19

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID-19

Koronavirus je znova v veliki meri prisoten med nami, zato je za varovanje zdravja nujno potrebno izvajati sistemske ukrepe.

Preberi več...
POROČILO O AKTIVNOSTIH UPRAVE IN INSTITUCIJ V MOSG V ČASU EPIDEMIJE
DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE

DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
POSEBNA OBVESTILA UPRAVE MOSG GLEDE IZVAJANJA UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

POSEBNA OBVESTILA UPRAVE MOSG GLEDE IZVAJANJA UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so prostori uprave ter ostalih institucij, katerih ustanoviteljica je, do nadaljnjega zaprti za osebne obiske strank in obiskovalcev. Prav tako so javne institucije in zasebni izvajalci pozvani k odpovedi prireditev ter vseh dogodkov, na katerih bi lahko prišlo med obiskovalci do širjenja okužb. Vse občinske službe ter zaposleni v javnih zavodih so na voljo za občane preko telefona ali elektronskih naslovov, delovni čas vseh občinskih institucij pa ostaja nespremenjen. Občane vabimo, da redno preverjajo to spletno stran, za informacije pa smo v delovnem času občinske uprave na voljo na telefonski številki 02 881 21 10, sicer pa na elektronskem naslovu krizni@slovenjgradec.si. Odgovorna oseba za krizno komuniciranje je Dušan Stojanovič.

Preberi več...
TRENUTNO VELJAVNI PREDPISI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S COVID-19

TRENUTNO VELJAVNI PREDPISI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S COVID-19

V tej informaciji so zbrani veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in sproščanje ukrepov VRS (vir: PISRS).

Preberi več...
123