Novice iz naše občine

Brezplačno informiranje in svetovanje za zaposlene

  • 2 september 2016
  • Število pogledov: 993
Cilji projekta so: ciljni skupini zaposlenih v regiji, ki zaradi potreb na trgu dela in delovnega mesta potrebuje dodatna znanja, zagotavljati brezplačen dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja po modelu ISIO pred in med izobraževanjem in po njem, ki bo vključeval tudi postopke ugotavljanja ...