Novice iz naše občine

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2017 - ROK PODALJŠAN DO 8.9.2017

Obveščamo Vas, da je Mestna občina Slovenj Gradec pričela z zbiranjem vlog oškodovancev za prijavo škode na prizadetih kulturah zaradi morebitnih posledic suše v letu 2017.

  • 31 avgust 2017
  • Število pogledov: 2291
ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2017 - ROK PODALJŠAN DO 8.9.2017

Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017«, prejetega dne 16.8.2017 s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, zbiramo vloge oškodovancev za prijavo škode zaradi posledic suše na prizadetih območjih v Mestni občini Slovenj Gradec. Vlogo oškodovanec (nosilec kmetijskega gospodarstva) odda na izpolnjenem predpisanem obrazcu (obrazec 2). Obrazec lahko dvignete v sprejemni pisarni Občinske uprave ali na spletni strani občine www.slovenjgradec.si (priloga spodaj).  

Popolne vloge - izpolnjene obrazce z obveznimi podatki (*) - bomo sprejemali v času uradnih ur, od ponedeljka 21.8.2017 do vključno petka 8.9.2017, v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec. Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo zaradi suše. Pogoj je tudi, da so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ( imajo KMG-MID). Če KMG-MID ni urejen na datum 15.07.2017, nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do državne pomoči.  

*Obvezni podatki za vpis v obrazec 

- Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva 
- Davčna številka
- Naslov nosilca
- KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev 
- GERK -številka GERK-a 
- VRSTA IN ŠIFRA KULTURE
- POŠKODOVANOST: dejanski odstotek poškodovanosti
- POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE: dejanska površina poškodovane kulture v  arih v GERK-u
- Podpis oškodovanca

 

 

Datum zaključka razpisa9.9.2017 8:00:00

Dokumenti za prenos