Novice iz naše občine

IMENOVANA PODŽUPANJA IN PODŽUPAN MO SLOVENJ GRADEC

S sklepom, ki je stopil v veljavo dne 1. aprila 2019, je župan Tilen Klugler imenoval na položaj podžupanje Martino Šisernik iz stranke Socialnih demokratov in dr. Petra Pungartnika, iz Demokratične stranke upokojencev DeSUS.

  • 4 april 2019
  • Število pogledov: 832
IMENOVANA PODŽUPANJA IN PODŽUPAN MO SLOVENJ GRADEC

Spoštovane občanke in občani mestne občine Slovenj Gradec!

Pred menoj je prijetna dolžnost, da Vas obvestim, da sem s sklepom, ki je stopil v veljavo s 1. aprilom 2019, imenoval podžupanjo in podžupana Mestne občine Slovenj Gradec, ki bosta funkcijo opravljala nepoklicno.

To sta:
Gospa MARTINA ŠISERNIK, iz stranke Socialnih demokratov, ki bo pokrivala področje negospodarstva, sociale, zdravstva, kulture, mladinskih zadev in turizma,

in
Dr. PETER PUNGARTNIK, iz Demokratične stranke upokojencev DeSUS, ki bo pokrival področje gospodarskih dejavnosti, urbanizma ter področje komunalno cestne infrastrukture in prometne varnosti.


Ob imenovanju obema  iskreno čestitam z željo po uspešnem in konstruktivnem sodelovanju v času trajanja mandata 2018-2022.

V Slovenj Gradcu, 4. aprila 2019.

S prijaznimi pozdravi in spoštovanjem!

Tilen Klugler,
župan