Novice iz naše občine

NUJNA MEDICINSKA POMOČ NA KOROŠKEM VKLJUČENA V NACIONALNO DISPEČERSKO SLUŽBO

S 1. septembrom 2019 se nujna medicinska pomoč na Koroškem vključuje v Dispečersko službo zdravstva Slovenije, 24 urna Dispečerska služba ZRCK pa se s tem dnem ukinja. V primeru potrebe po NMP bo mogoče pomoč poklicati izključno in samo preko številke 112.

  • 1 september 2019
  • Število pogledov: 986

Glavno poslanstvo Dispečerske službe zdravstva Slovenije (DSZ) je sprejem klica o nenadnem dogodku, ki potrebuje nujno intervencijo zdravstvenih služb, določanje prioritete sprejetim klicem in aktiviranje ustreznih mobilnih enot glede na naravo in lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v skladu s strokovnimi standardi, izvaja pa jih za to usposobljen zdravstveni dispečer. DSZ je s svojim delom pričela v letu 2018 v Ljubljani in Mariboru, v svoj sistem pa postopoma vključuje vse  enote nujne medicinske pomoči v Sloveniji. V mesecu septembru se v DSZ vključimo tudi vsi javni zdravstveni zavodi na Koroškem (zdravstveni domovi, bolnišnica, ZRCK).

V primeru potrebe po NMP bo mogoče pomoč poklicati izključno in samo preko  številke 112.Klic na številko 112 bo sprejel dispečer, ki je povezan z DSZ. Po prevzemu informacij, se bo takoj aktivirala ustrezna ekipa NMP, dispečer pa bo, v primeru potrebe, ostal s klicateljem na vezi in mu nudil ustrezno podporo ter usmeritve, kaj storiti. Številka 112 je namenjena klicu v sili. Klic je brezplačen.

Za informacije npr. če nekdo potrebuje le nasvet zdravnika, se je potrebno obrniti na osebnega zdravnika ali svoj zdravstveni dom.

Kdaj poklicati na 112?

V primeru nujnih stanj, ki potrebujejo oskrbo na mestu dogodka, npr. zastoj dihanja, nenadna izguba zavesti, bolečina v prsnem košu dušenje, huda alergijska reakcija, epileptični napad, vročinski krči, prometne nesreče, poškodbe pri katerih bolnik ne more več hoditi, nepokretnost in nenadno nastala obolenja, ki ne morejo počakati na  obisk izbranega zdravnika.

Dostopnost do mobilnih enot ZRCK, ki zagotavljajo NMP v naši regiji, ostaja enaka. Enote NMP bodo še naprej dostopne 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Z ukinitvijo 24 urne Dispečerske službe ZRCK se spreminja tudi način naročanja nenujnih reševalnih prevozov. Uporabnike naših storitev prosimo, da pravočasno poskrbijo za naročanje reševalnih prevozov in sicer vsak delovni dan in v soboto med 7.00 in 15.00 na telefonsko številko 02 8705 300. Zaradi lažjega planiranja in izvedbe nenujnih prevozov je potrebno prevoz naročiti vsaj 1 dan pred željenim prevozom. To še posebej velja za naročanje prevozov v zdravstvene ustanove izven regije (UKC Ljubljana, UKC Maribor, Bolnišnica Golnik,...).

Nenujne reševalne prevoze za ponedeljek, je potrebno naročiti najkasneje do petka, do 15.00 ure. Enako velja za prevoze, ki se izvedejo dan po prazniku, naročiti jih je  potrebno dan pred praznikom, do 15 ure.

Priključitev koroške regije v Dispečersko službo zdravstva se s 1.9.2019 sicer še ne bo v celoti realizirala, zaradi težav z nedelovanjem radijskega sistema DMR, ki je ključen za hitro aktivacijo mobilnih enot NMP in učinkovito komunikacijo dispečerja z ekipo. Zaradi tega je ZRCK v petek ponovno vzpostavil svojo ekipo za zagotavljanje 24 urne Dispečerske službe ZRCK, ki bo delovala do ponovnega preklica.   

Vsa navodila, ki so bila posredovana splošni in strokovni javnosti ostajajo enaka. V praksi se spremeni le to, da bo operater na številki 112 namesto v Dispečerski center zdravstva v Mariboru, klicatelja vezal v Dispečersko službo ZRCK ter da bo aktivacija in koordinacija mobilnih enot NMP v naši regiji, potekala preko zdravstvenega dispečerja ZRCK in ne preko zdravstvenega dispečerja v Mariboru.  

Ko bodo ustvarjeni pogoji za priključitev naše regije k Dispečerski službi zdravstva Slovenije (delujoč sistem DMR), vas bomo obvestili.


Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na info@zrck.si ali 02 87 05 300.