Novice iz naše občine

OBVESTILO GLEDE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRITVE OKUŽB (COVID-19)

Uprava Mestne občine Slovenj Gradec v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 sprejela ukrepe, ki v tem trenutku zajemajo napotke zaposlenim za preventivno ravnanje na delovnem mestu, dodatno pa prosimo občanke in občane (še posebej to velja v primeru suma na okužbo ali ob pojavu bolezenskih znakov), da skušajo čimveč zadev razrešiti po telefonu (881-21-10) ali elektronski pošti zaposlenih (ime.priimek@slovenjgradec.si). Osebni obisk uprave pride v poštev zgolj v nujnih in neodložljivih primerih.

  • 10 marec 2020
  • Število pogledov: 4108

Uprava Mestne občine Slovenj Gradec v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 sprejela ukrepe, ki v tem trenutku zajemajo napotke zaposlenim za preventivno ravnanje na delovnem mestu, dodatno pa prosimo občanke in občane (še posebej to velja v primeru suma na okužbo ali ob pojavu bolezenskih znakov), da skušajo čimveč zadev razrešiti po telefonu (881-21-10) ali elektronski pošti zaposlenih (ime.priimek@slovenjgradec.si). Osebni obisk uprave pride v poštev zgolj v nujnih in neodložljivih primerih.

V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec je vzpostavljena dostopno točko testiranja za koronavirus za Koroško regijo. V delo se vključujejo vsi zdravniki v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec v obliki pripravljenosti od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 uro in soboto, nedeljo in praznike od 7.00 do 10.00 ure. Brisi se bodo odvzeti pacientom, ki so predhodno že napoteni s strani osebnega zdravnika ali NIJZ.

 V kolikor ste v zadnjih 14. dneh pred začetkom bolezni bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom in imate povišano telesno temperaturo z znaki okužbe dihal (kašelj in/ali težko dihanje) oziroma sumite, da bi lahko bili okuženi s koronavirusom ne vstopajte v Zdravstveni dom, Zdravstveno postajo Mislinja ali v dežurno službo v Urgentnem centru Slovenj Gradec.

Prosimo, da najprej obvezno pokličete osebnega zdravnika in počakate na nadaljnja navodila zdravstvenega osebja.

 V kolikor vam ne uspe priklicati ambulante osebnega zdravnika na telefon, prosim pokličite na telefonsko številko: 031 393 112

Brez predhodnega dovoljenja ne vstopajte v objekt.


Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.


Več informacij je na voljo tudi na

tej povezavi (Nacionalni inštitut za javno zdravje).

 

V času trajanja ukrepov je prilagojeno tudi izvajanje dejavnosti institucij javnega značaja, ki so za namen preprečevanja širitev okužbe pripravila napotke za občane.

 

Prav tako je v veljavi tudi odredba ministra za zdravje, ki je z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba začne veljati 10. marca 2020.

Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju ZIRS) je na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZdrI) in v povezavi z ZNB dolžan zagotavljati, da se izvajajo ukrepi, ki so po tem zakonu predvideni z Odredbo in sicer, da morebitne tovrstne prireditve tudi prepove na kraju izvedbe le-te.

Vsled navedenega in zaradi nevarnosti širjenja omenjene nalezljive bolezni organizatorje dogodkov, kjer bi se v javnih prostorih zaprtega tipa zadrževalo več kot 100 ljudi pozivamo, naj prireditev ne izvajajo.

 


Za razumevanje se vam zahvaljujemo.