Novice iz naše občine

DOLGO PRIČAKOVAN PRIČETEK GRADNJE KROŽIŠČA ŠMARTNO

Občanke in občani smo lahko veseli, saj se v teh dneh pričenja težko pričakovana izgradnja krožišča v Šmartnem, ki bo bistveno izboljšalo prometno varnost in olajšalo udeležbo v prometu prav vsem udeležencem.

  • 14 april 2020
  • Število pogledov: 1605
DOLGO PRIČAKOVAN PRIČETEK GRADNJE KROŽIŠČA ŠMARTNO

V sklopu del je predvidena preureditev križišča v krožno križišče, ureditev priključkov ter uvozov, ureditev odvodnjavanja, ureditev dveh novih avtobusnih postajališč, prestavitev in zaščita komunalnih vodov, ureditev cestne razsvetljave in izgradnja pločnikov.

Celotna vrednost projekta znaša 833.891,61 EUR, delež financiranja s strani Direkcije RS za infrastrukturo znaša 637.489,62 EUR, delež lastne proračunske udeležbe MO Slovenj Gradec pa v višini 196.401,99 EUR.

Ker bo v času izgradnje prihajalo tudi do motenj prometnih tokov, se občankam in občanom že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje.


DS