Novice

Uspešna prostovoljna delovna akcija Homšnica 2013

Uspešna prostovoljna delovna akcija Homšnica 2013

Po poplavah, ki so novembra leta 2012 strahovito prizadele MO Slovenj Gradec, je takoj postalo jasno, da bo sanacija posledic in ureditev za preprečitev nadaljnjih katastrof zelo dolga in draga. Dodaten udarec za občane je bila tudi neuvrstitev občine na listo najbolj poplavno ogroženih občin. Ker ob vsem tem zaradi krize okleščen proračun prav tako ne omogoča večjih investicij, so se prizadeti občani pričeli združevati v civilne iniciative, preko katerih želijo pospešiti sanacije vodotokov.
Preberi več...
Polaganje vencev padlim v osamosvojitveni vojni ob dnevu državnosti

Polaganje vencev padlim v osamosvojitveni vojni ob dnevu državnosti

Petek, 28. junij 2013 - Na Koroškem, še posebej v Slovenj Gradcu, je državni praznik - dan državnosti Republike Slovenije - tesno povezan z osamosvojitvenimi aktivnostmi policije in Teritorialne obrambe v letu 1991. V oboroženem spopadu s pripadniki Jugoslovanske armade sta na mejnem prehodu Holmec življenji izgubila takratna rezervna miličnika Postaje milice Slovenj Gradec Željko Ernoič in Bojan Štumberger, na ožjem območju barikade kolone JA v Dravogradu pa je izgubil življenje takratni pripadnik Teritorialne obrambe (TO) Vincenc Repnik.
Preberi več...
Prostovoljna delovna akcija čiščenja in urejanja struge potoka Homšnica
Rezultati razpisa za šport v letu 2013

Rezultati razpisa za šport v letu 2013

V priponkah najdete vrednosti, ki jih bodo prejela posamezna društva oz. programi po razpisu za šport v letu 2013.
Preberi več...
Prostovoljna delovna akcija HOMŠNICA 2013

Prostovoljna delovna akcija HOMŠNICA 2013

V sredo, 29. maja, so se na pobudo občinskega svetnika Borisa Raja, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, ponovno sestali predstavniki ČS Polje, MO Slovenj Gradec ter podjetja VGP Drava Ptuj, na sestanku pa so ocenili dosedanje aktivnosti in zastavili končni načrt izvedbe prostovoljne delovne akcije čiščenja in urejanja potoka Homšnica, ki je v novembrskih poplavah prestopil strugo in povzročil precejšnjo poplavno škodo prebivalkam in prebivalcem slovenjgraškega naselja S8 oziroma Četrtne skupnosti Polje.
Preberi več...
Mednarodni dan krvodajalcev

Mednarodni dan krvodajalcev

Ob mednarodnem dnevu krvodajalcev, 4. juniju, sta ob 12.00 v Hotelu Slovenj Gradec, župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas in župan Občine Mislinja, Franc Šilak, pripravila sprejem za najbolj predane krvodajalce Območnega združenja krvodajalcev Slovenj Gradec, ki so od 22. maja 2012 do 15. maja 2013 darovali kri že več kot 50-krat. Na sprejemu sta se jim zahvalila za plemenita dejanja.
Preberi več...
Raziskava o zadovoljstvu strank
Prevoz otrok v osnovno šolo

Prevoz otrok v osnovno šolo

Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok je urejena s 56. členom Zakona o osnovni šoli, način financiranja prevozov pa urejata 81. in 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi omenjene zakonodaje imajo pravico do brezplačnega prevoza učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od matične osnovne šole, ne glede na oddaljenost v 1. razredu (v kolikor imajo spremstvo), v ostalih razredih pa, če organ, ki je pristojen za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo in otroci s posebnimi potrebami (če je tako določeno v odločbi o usmeritvi). Morebitni višji standard prevozov je v pristojnosti občine.
Preberi več...
Prva turistična konferenca

Prva turistična konferenca

Na njej se predstavnice in predstavniki lokalnih turističnih subjektov seznanjajo z možnostmi trženja in razvoja trajnostnega turizma.
Preberi več...
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (odgovori na vprašanja investitorjev)

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (odgovori na vprašanja investitorjev)

Po uveljavitvi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) so na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor prejeli veliko število vprašanj v zvezi z izvajanjem uredbe. Z namenom razjasnitve določenih vprašanj v zvezi z uredbo so pripravili pojasnila, v katerih so zbrana najpogostejša vprašanja in odgovori investitorjem.
Preberi več...
Potrdili Odlok o urejanju vrtičkarstva v MOSG

Potrdili Odlok o urejanju vrtičkarstva v MOSG

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je v torek, 19. marca, na 23. redni seji potrdil Odlok o urejanju vrtičkarstva v MOSG. Tako v MOSG nadaljujemo z urejanjem področja vrtičkarstva in spodbujamo občane k sodelovanju. V Slovenj Gradcu vrtičkarske površine zasedajo dobrih 6 ha površin, kar predstavlja približno 4 % vseh mestnih zemljišč znotraj ožje urbanistične zasnove, z vrtičkarstvom pa se ukvarja okoli 250 gospodinjstev.
Preberi več...
23. redna seja občinskega sveta

23. redna seja občinskega sveta

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 23. seji zasedal v torek, 19. marca 2013. Ena najpomembnejših točk je bila obravnava predloga Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, ki so ga tudi potrdili. V postopku sprejemanja proračuna je na podlagi pripomb in pobud članice in članov občinskega sveta vključenih nekaj že obstoječih sprememb in nekaj novih postavk. Prihodki tako znašajo 19.475.481,10 EUR in odhodki 18.434.152,10 EUR.
Preberi več...
Svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec

7. marca 2013 je Višja strokovna šola Slovenj Gradec na že 14. Svečani podelitvi diplom diplomantkam in diplomantom podelila 73 novih diplom, tako rednim kot izrednim študentom. Prireditev je potekala v prostorih Mladinsko kulturnega centra Slovenj Gradec, program pa je popestrila znana slovenska pevka zabavne glasbe Irena Vrčkovnik.
Preberi več...
MPIK Slovenj Gradec

MPIK Slovenj Gradec

Statistični podatki za koroško statistično regijo, kakor tudi za Mestno občino Slovenj Gradec, kažejo, da se na gospodarskem področju na omenjenih področjih v zadnjih petih letih ne dosegajo želeni rezultati z vidika poslovnih aktivnosti (posledica gospodarske krize in slabih poslovnih odločitev v podjetjih), oziroma kazalniki gospodarske uspešnosti kažejo na upad poslovne aktivnosti, kar se v okolju nazorno kaže v zapiranju podjetij, odpuščanju delavcev, nezaposlenosti, nezadostnemu številu novo ustanovljenih podjetij, pičlemu vlaganju v gospodarstvu, skromnemu vlaganju v raziskave in razvoj.
Preberi več...
12. redna seja

12. redna seja

Seja je bila v torek 19. 2. 2013
Preberi več...
PC OZARE - DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

PC OZARE - DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

parc. št. 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 263/8, 263/9, 265/13, 286/14, 251/7, 263/4, 1008/37, 251/8, 1008/38, 251/6, 1008/36, 251/9, 289/4 in 289/11, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec
Preberi več...
Regionalni razvojni forum »S socialnimi kooperativami do lokalne samooskrbe«

Regionalni razvojni forum »S socialnimi kooperativami do lokalne samooskrbe«

Razvojni forum S socialnimi kooperativami do lokalne samooskrbe je potekal v soboto, 16. 02. 2013 v mali dvorani MKC Slovenj Gradec. Regionalni razvojni forum so pod častnim pokroviteljstvom evropskega poslanca Iva Vajgla organizirali: Slovenski forum socialnega podjetništva, Mestna občina Slovenj Gradec, Društvo Naprej, MKC Slovenj Gradec in Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s: Sončno zadrugo, Deželno banko Slovenije, Stanovanjsko kooperativo Tovarna, Zadrugo Dobrote in zavodom Gostoljubnost slovenskih domov.
Preberi več...
Poplavna varnost v občini

Poplavna varnost v občini

Slovenj Gradec, 12. februarja 2013 - Na Mestni občini Slovenj Gradec se, glede pomoči pri iskanju trajne rešitve poplavne varnosti v občini, vse od novembrskih poplav dalje, aktivno pogovarjamo s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in drugimi pristojnimi institucijami.
Preberi več...
Obvestilo v zvezi s stavko 23.1.2013

Obvestilo v zvezi s stavko 23.1.2013

V zvezi z obračunom za oskrbnino za vrtce v času stavke!
Preberi več...
Druga regijska konferenca

Druga regijska konferenca

Slovenj Gradec, 17. januar 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec organiziralo že drugo tematsko regijsko konferenco, tokrat na temo optimizacije uveljavitve naročanja hrane in živil v javnih zavodih po načelu kratkih verig.
Preberi več...
Božično-novoletni sejem in razstava

Božično-novoletni sejem in razstava

Slovenj Gradec, 21. 12. 2012 – Društvo upokojencev Slovenj Gradec je v sodelovanju s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec pripravilo razstavo »Običaji božično novoletnega časa nekoč in danes«, ki so jo odprli v petek, 21. decembra 2012, ob 16. uri na Trgu svobode v Slovenj Gradcu.
Preberi več...
Zaključek EPK

Zaključek EPK

Slovenj Gradec, 21. 12. 2012 – V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec so v petek, 21. decembra 2012, ob 18. uri, svečano odprli razstavo likovnih del koroških avtorjev, ki so jo naslovili »Trenutek. Augenblick. Moment.«
Preberi več...
Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra

Slovenj Gradec, 25. 12. 2012 – Mestna občina Slovenj Gradec je v sodelovanju s Pihalnim orkestrom Slovenj Gradec tudi letos priredila tradicionalni božično-novoletni koncert, ki je bil posvečen tudi državnemu prazniku, 26. decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti.
Preberi več...
Županov novoletni sprejem

Županov novoletni sprejem

Slovenj Gradec, 19. 12. 2012 – Župan Mestne občine Slovenj Gradec je v sredo, 12. decembra 2012, ob 12. uri, v Mladinskem kulturnem centru na Ozarah, priredil krajši sprejem za predstavnice in predstavnike gospodarskih družb, izobraževalnih in drugih javnih ustanov, obrtnike, podjetnike, predstavnike društev ter ostale.
Preberi več...
Donacija Občine Domžale Slovenj Gradcu

Donacija Občine Domžale Slovenj Gradcu

Danes sta Toni Dragar, župan, in Peter Gubanc, vodja oddelka za premoženjske zadeve občine Domžale, županu Mestne občine Slovenj Gradec, Andreju Času, izročila ček v vrednosti 8.000 EUR, kot finančno pomoč za sanacijo posledic novembrskih poplav v mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
Vsem gospodarskim družbam, ki so bile oškodovane zaradi poplav!

Vsem gospodarskim družbam, ki so bile oškodovane zaradi poplav!

obveščam vas, da je v ponedeljek, 26.11.2012 potekel rok za oddajo vlog na javni poziv Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za prvi interventni ukrep po poplavah 2012. Prispelo je 180 vlog gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Oškodovanci, ki bodo morali dopolniti vloge, bodo prejeli v tem tednu obvestilo s strani SPS. Predvidoma bo SPS sredstva izplačal upravičencem po 21.12.2012.
Preberi več...
Za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav najprej interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada

Za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav najprej interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav v času med 4. in 7. novembrom 2012. Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v teh poplavah, bo objavljen v petek, 16. novembra.
Preberi več...
Poplave v mestni občini Slovenj Gradec
Poziv občanom in občankam, ki so ob nedavnih poplavah utrpeli materialno škodo v bivalnih prostorih

Poziv občanom in občankam, ki so ob nedavnih poplavah utrpeli materialno škodo v bivalnih prostorih

Mestna občina Slovenj Gradec poziva vse svoje občane oziroma občanke, ki so v bivalnih prostorih utrpeli materialno škodo ob nedavnih poplavah,
Preberi več...
Mirovniški festival 2012

Mirovniški festival 2012

Preberi več...
Prvi9101112131415161718

Koledar dogodkov in prireditev

«julij 2020»
pontorsrečetpetsobned
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789