Seje ČS Center 2010-2014

15. redna seja

  • 19 december 2013
  • Število pogledov: 1000

D n e v n i  r e d :

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

2. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH  PLAKET

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

    - ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

4. Vprašanja in pobude članov svet