Seje ČS Center 2010-2014

16. redna seja

  • 11 februar 2014
  • Število pogledov: 976

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

2. Predlog investicije v letu 2014

3. Tekoča problematika

4. Vprašanja in pobude članov svet

 

Dokumenti za prenos