Seje ČS Center 2010-2014

18. redna seja

  • 30 maj 2014
  • Število pogledov: 1034

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje

2. Praznik četrtnih skupnosti

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Razno

 

Dokumenti za prenos