Seje ČS Center 2010-2014

19. redna seja

  • 3 oktober 2014
  • Število pogledov: 929

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

2. Sodelovanje četrtne skupnosti ob občinskem prazniku

3. Poročilo o delu sveta ČS Center v mandatnem obdobju 2010 - 2014

4. Razno

Dokumenti za prenos