ČS Polje

Predsednik ČS Polje: g. Boris Raj

Člani sveta ČS Polje: g. Samo Januška, ga. Marjeta Vaupot, ga. Andreja Gologranc, g. Peter Cesar, g. Jure Jordan, g. Drago Šebez