Seje ČS Polje 2010-2014

14. redna seja

  • 4 marec 2014
  • Število pogledov: 952

D n e v n i  r e d :


1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje

2. Investicije v letu 2014 v Četrtni skupnosti Polje

3. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta
 

Dokumenti za prenos