Seje ČS Polje 2010-2014

15. redna seja

  • 23 maj 2014
  • Število pogledov: 935

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

2. Praznik četrtnih skupnosti

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta
 

Dokumenti za prenos