ČS Stari trg – mesto

Predsednik ČS Stari trg Mesto:  g. Anton Jeromel

Člani sveta ČS Stari trg Mesto: g. Janez Čas, g. Janez Gams, ga. Vesna Ošlak, ga. Tatjana Krejan Košan, ga. Simona Vončina, ga. Eva Gams