Potrjene kandidature

Seznam potrjenih kandidatur za volitve župana

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018 
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidat: Darko HLUPIČ

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Boštjan Rigelnik in skupina volivcev 
        Kandidat: Andrej ČAS

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Metka Černjak in skupina volivcev
        Kandidat: Tilen KLUGLER

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Tadeja Brajnik in skupina volivcev
        Kandidat: Andrej BREZNIK

Seznam potrjenih kandidatur za volitve občinskega sveta

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018 

        Predlagatelj: Lista Marjana Šarca - LMŠ

        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (24 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Levica
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (7 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (22 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (22 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Zeleni Slovenije 
        Kandidature vložene za volilni enoti 1 in 3 (11 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum potrjene kandidature: 19. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

 

 

  Seznam potrjenih kandidatur za volitve svetov četrtnih in vaških skupnosti

  Četrtna skupnost Polje:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 5 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 6 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

  Četrtna skupnost Center:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 5 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR

         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

  Četrtna skupnost Štibuh:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

  Četrtna skupnost Stari trg - mesto:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 5 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 6 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidat

  Četrtna skupnost Legen - mesto:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk 

  Vaška skupnost Stari trg

  VOLILNA ENOTA STARI TRG:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA RADUŠE:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA GMAJNA 1:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

  Vaška skupnost Pameče - Troblje

  VOLILNA ENOTA PAMEČE:

      -  Datum potrditve kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Majda Kerčmar Laznik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke 

  VOLILNA ENOTA TROBLJE:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Janez Čoderl in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Vili Kašnik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

  VOLILNA ENOTA GMAJNA 2:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum vložitve kandidature: 19. 10. 2018

         Predlagatelj: Lista Andreja Breznika

         Kandidatura: 1 kandidatka

  Vaška skupnost Gradišče

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 5 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

  Vaška skupnost Sele - Vrhe

  VOLILNA ENOTA SELE:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidatka

  VOLILNA ENOTA VRHE:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura:  3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA STARI TRG:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidatka

  VOLILNA ENOTA GMAJNA 3:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD 
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018

         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidatka

  Vaška skupnost Podgorje

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidatka 

  Vaška skupnost Razbor

  VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR - VELUNJA:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA ZGORNJI RAZBOR:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat

  Vaška skupnost Šmiklavž

  VOLILNA ENOTA ŠMIKLAVŽ

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

  VOLILNA ENOTA GRAŠKA GORA

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidat

  VOLILNA ENOTA VODRIŽ

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura:1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018

         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

  Vaška skupnost Šmartno

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR 
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
         Kandidatura: 7 kandidatov oziroma kandidatk

  Vaška skupnost Turiška vas

  VOLILNA ENOTA MISLINJSKA DOBRAVA:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 3 kandidati oziroma kandidatke

  VOLILNA ENOTA TURIŠKA VAS:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidatka 

  VOLILNA ENOTA TOMAŠKA VAS:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidatka

      

  VOLILNA ENOTA BRDA:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
         Kandidatura: 1 kandidatka 

  VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
         Kandidatura:1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidatka 

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 1 kandidat

  Vaška skupnost Legen

  VOLILNA ENOTA LEGEN:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidature: 5 kandidatov oziroma kandidatk

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat in 1 kandidatka

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
         Kandidatura: 4 kandidati oziroma kandidatke

  VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
         Kandidatura: 1 kandidat

      -  Datum potrjene kandidature: 19. 10. 2018
         Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
         Kandidatura: 1 kandidat