Vložene kandidature

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

     -  Datum vložitve kandidature: 5. 10. 2018 
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidat: Darko HLUPIČ

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Boštjan Rigelnik in skupina volivcev 
        Kandidat: Andrej ČAS

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Metka Černjak in skupina volivcev
        Kandidat: Tilen KLUGLER

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
        Predlagatelj: Tadeja Brajnik in skupina volivcev
        Kandidat: Andrej BREZNIK

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

     -  Datum vložitve kandidature: 11. 10. 2018 
        Predlagatelj: Lista Marjana Šarca - LMŠ

        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
        Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (24 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
        Predlagatelj: Levica
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (7 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenska nacionalna stranka - SNS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (22 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 17. 10 2018
        Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (20 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Zeleni Slovenije 
        Kandidature vložene za volilni enoti 1 in 3 (11 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

     -  Datum vložitve kandidature: 18. 10 2018
        Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
        Kandidature vložene za vse 3 volilne enote (25 kandidatov oziroma kandidatk)

Seznam vloženih kandidatur za volitve svetov četrtnih in vaških skupnosti

Četrtna skupnost Polje:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 6 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Center:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR

       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Povezujemo za SG! - neodvisna lista
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Štibuh:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

Četrtna skupnost Stari trg - mesto:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Četrtna skupnost Legen - mesto:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk 

Vaška skupnost Stari trg

VOLILNA ENOTA STARI TRG:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA RADUŠE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GMAJNA 1:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Pameče - Troblje

VOLILNA ENOTA PAMEČE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Majda Kerčmar Laznik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidaturi vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke 

VOLILNA ENOTA TROBLJE:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Janez Čoderl in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Vili Kašnik in skupina volivcev »Povezujemo za SG! - neodvisna lista«
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

VOLILNA ENOTA GMAJNA 2:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Andreja Breznika
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Gradišče

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Sele - Vrhe

VOLILNA ENOTA SELE:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA VRHE:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA STARI TRG:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GMAJNA 3:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Podgorje

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Razbor

VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR - VELUNJA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA SPODNJI RAZBOR:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA ZGORNJI RAZBOR:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura
 vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Šmiklavž

VOLILNA ENOTA ŠMIKLAVŽ

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

VOLILNA ENOTA GRAŠKA GORA

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA VODRIŽ

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

Vaška skupnost Šmartno

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR 
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidature vložene za 7 kandidatov oziroma kandidatk

Vaška skupnost Turiška vas

VOLILNA ENOTA MISLINJSKA DOBRAVA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Nova Slovenija - NSi
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Lista Borisa Raja - LBR
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidature vložene za 3 kandidate oziroma kandidatke

VOLILNA ENOTA TURIŠKA VAS:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA TOMAŠKA VAS:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA BRDA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

    -  Datum vložitve kandidature: 15. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

Vaška skupnost Legen

VOLILNA ENOTA LEGEN:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Stranka modernega centra - SMC
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidature vložene za 5 kandidatov oziroma kandidatk

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidaturi vloženi za 2 kandidata oziroma kandidatki

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenjegraška lista za mesto in podeželje 
       Kandidature vložene za 4 kandidate oziroma kandidatke

VOLILNA ENOTA GOLAVABUKA:

    -  Datum vložitve kandidature: 17. 10. 2018
       Predlagatelj: Socialni demokrati - SD
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko

    -  Datum vložitve kandidature: 18. 10. 2018
       Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
       Kandidatura vložena za 1 kandidata oziroma kandidatko