Seje ČS Center 2014-2018

2. redna seja

Seja je bila v sredo 10. 12. 2014
  • 12 januar 2015
  • Število pogledov: 1186

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne ( konstitutivne) seje

2. Obravnava osnutka programa dela za leto 2015

3. Priprava osnutka investicij v ČS Center za leto 2015

4. Priprava izhodišč za razvojni program ČS Center za mandatno obdobje

5. Javni razpis za leto 2015 za podelitev:

   - Bernekerjeve nagrade in plaket ( rok 12.01.2015)

   - Železnikarjeve nagrade in plaket ter podelitev priznanj Športne zveze ( rok 3.02.2015)

6. Pobude

7. Razno

 

Dokumenti za prenos