Seje ČS Center 2014-2018

8. redna seja

  • 10 marec 2016
  • Število pogledov: 828

D n e v n i   r e d :

 

1.     Pregled zapisnika 7. seje

2.     Aktualna problematika glede prometne infrastrukture  in prometne varnosti v mestu Slovenj Gradec s poudarkom

na Četrtno skupnost Center

3.     Informacija o ne-investicijah v naši četrtni skupnosti v letu 2016

4.     Pobuda o statusu Levovnikove hiše

5.     Priprave na 750 let mestnih pravic našega mesta

6.     Pobude in vprašanja

Dokumenti za prenos