Seje ČS Center 2014-2018

9. redna seja

  • 6 maj 2016
  • Število pogledov: 1097

D n e v n i   r e d :

 

1.     Pregled zapisnika 8. seje

2.     Komunalno - cestna problematika v mestu

3.     Informacija o programu Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec 2015-2030

4.     750 let mestnih pravic našega mesta

5.   Pobude in vprašanja

 

Dokumenti za prenos