Seje ČS Center 2014-2018

10. redna seja

  • 1 junij 2016
  • Število pogledov: 956

D n e v n i   r e d :

 

  1. Pregled zapisnika 9. seje
  2. Informacija o programu Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec
  3. Praznik četrtnih skupnosti, 4. junij 2016
  4. Javni razpis za podelitev

-        Naziv častnega občana

-        Občinsko nagrado

-        Plaket mestne občine

  1. Javni razpis za Vrunčevo nagrado in plakete

6.     Pobude in vprašanja

 

Dokumenti za prenos