Seje ČS Center 2014-2018

12. redna seja

  • 27 oktober 2016
  • Število pogledov: 1080

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled zapisnika 11. Seje

2. Sodelovanje četrtne skupnosti ob občinskem prazniku

3. Idejne zasnove izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec

4. Razno