Seje ČS Legen-mesto 2010-2014

18. redna seja

  • 21 januar 2014
  • Število pogledov: 940

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje

2. Proračun za leto 2014

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

    - ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

4. Razno