Seje ČS Legen-mesto 2010-2014

19. redna seja

  • 7 april 2014
  • Število pogledov: 951

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

2. Plan investicij v letu 2014

3. Varnostna ocena

4. Pretekle zadeve (pustni karneval, nagrade in priznanja)

5. Razno

 

Dokumenti za prenos