Seje ČS Legen-mesto 2010-2014

20. redna seja

  • 19 junij 2014
  • Število pogledov: 1056

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

2. Varnostna ocena

3. Praznik četrtnih skupnosti

4. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

5. Razno

Dokumenti za prenos