Seje ČS Legen-mesto 2010-2014

21. redna seja

  • 9 oktober 2014
  • Število pogledov: 970

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

2. Aktualne prometne informacije v ČS Legen (enosmerna ureditev Zidanškove ulice,

    pločnik in prehod za pešce na Legenski cesti)

3. Izgradnja večnamenskega objekta pri športnem igrišču na Legnu

4. Sodelovanje četrtne skupnosti ob občinskem prazniku

5. Plan investicij v četrtni skupnosti v naslednjem mandatu

6. Razno

Dokumenti za prenos