Seje ČS Polje 2010-2014

12. redna seja

Seja je bila v četrtek 29. 8. 2013
  • 27 september 2013
  • Število pogledov: 1138

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje

2. Poročilo o akciji »Homšnica 2013«

3. Sodelovanje četrtne skupnosti ob občinskem prazniku

4. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta
 

Dokumenti za prenos