Seje ČS Polje 2010-2014

13. redna seja

Seja je bila v torek 19. 11. 2013
  • 10 december 2013
  • Število pogledov: 1148

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje

2. Poročilo o poteku investicij v Četrtni skupnosti Polje

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH  PLAKET

4. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta