Seje ČS Stari trg-mesto 2010-2014

14. redna seja

  • 18 december 2013
  • Število pogledov: 997

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje

2. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH  PLAKET

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

    - ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

4. Tekoča problematika

5. Razno