Seje ČS Stari trg-mesto 2010-2014

15. redna seja

  • 18 marec 2014
  • Število pogledov: 1032

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

2. Načrtovane investicije v ČS v letu 2014

3. Prireditve ČS v spomladanskem času

4. Tekoča problematika

5. Razno

Dokumenti za prenos