Seje ČS Stari trg-mesto 2010-2014

17. redna seja

  • 3 oktober 2014
  • Število pogledov: 1030

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje

2. Prireditve v mesecu septembru 2014

3. Tekoče zadeve – dokončanje investicij v četrtni skupnosti

4. Razno

Dokumenti za prenos