Seje ČS Stari trg-mesto 2010-2014

18. redna seja

  • 7 oktober 2014
  • Število pogledov: 1117

 

D n e v n i   r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje

2. Tekoča problematika

3. Razno

 

Dokumenti za prenos