Komisija za kulturo

Člani komisije za kulturo pri MOSG: 

  1. Andreja GOLOGRANC, za področje gledališke in uprizoritvene dejavnosti - predsednica
  2.  Andreja HRIBERNIK, za področje likovne in vizualne umetnosti - članica
  3. Miša JAVORNIK, za področje literarne ustvarjalnosti in knjige - članica
  4. Tomaž STRMČNIK, za področje glasbene dejavnosti - član
  5. Jerneja BOŠNIK, občinska svetnica za področje varovanja kulturne dediščine in javne infrastrukture na področju kulture - članica
  6. Valerija BRICMAN, predstavnica MOSG za koordinacijo in zapisnik