Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanjKomisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za Bernekerjevo nagrado in Bernekerjeve plakete, odloči o podelitvi priznanj in o tem obvesti župana in Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.


Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

1. Andrej BREZNIK, Pameče 96 a, 2380 Slovenj Gradec – predsednik komisije   

2. Andreja GOLOGRANC, Tomšičeva ulica 58 a, 2380 Slovenj Gradec, članica

3. Almira ROGINA, Tomšičeva ulica 36, 2380 Slovenj Gradec, članica

4. Katja KOTNIK PROSENJAK, Gmajna 61, 2380 Slovenj Gradec, članica

5. Nina POPIČ, Podgorje 1, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, članica

6. Valerija GRABNER, Javornik 59, 2390 Ravne na Koroškem, članica   

7. Alenka OBRETAN MESTEK, Šmartno 208, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, članica