Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za Vrunčevo nagrado in Vrunčeve plakete, odloči o podelitvi priznanj in o tem obvesti župana in Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.

 

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

 

 

1. Janez POTOČNIK, član Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec – predsednik,

 

2. Marijana HABERMUT, predstavnica šolstva, članica

 

3. Boža Božena LESJAK, predstavnica šolstva, članica

 

4. Gordana KONEČNIK, predstavnica vzgojnega varstva, članica

 

5. Simona POPIČ, predstavnica šolstva, članica

 

6. Lucija KOMPAN, predstavnica šolstva, članica

 

7. Nevenka ŠTRASER, predstavnica  Zavoda za šolstvo, članica.