Statutarno pravna komisija

9 članov

Komisija obravnava predlog statuta občine, poslovnika sveta in njunih sprememb in dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Oblikuje svoje mnenje glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Statutarno pravna komisija pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovana v naslednji sestavi:

1. Boris RAJ, Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec – predsednik komisije 

2. Jerneja BOŠNIK, Gozdna pot 28, 2380 Slovenj Gradec, članica

3. Boštjan RIGELNIK, Podgorska cesta 122, 2380 Slovenj Gradec, član

4. dr. Peter PUNGARTNIK, Sele 14, 2380 Slovenj Gradec, član

5. Franc MURKO, Meškova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Andreja BREZNIK, Partizanska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec, članica

7. Lora KAŠNIK, Troblje 28, 2380 Slovenj Gradec, članica

8. Jože KREVH, Pameče 7, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Gorazd ULBL, Šmartno 228 d, 2380 Slovenj Gradec, član