Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

9 članov

Svet opravlja naloge vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imenovan v naslednji sestavi:

1. dr. Peter PUNGARTNIK, Sele 14, 2380 Slovenj Gradec - predsednik sveta

2. Boris RAJ, Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Katja JENKO, predstavnica osnovnih šol, članica

4. Robert KOVAČIČ, predstavnik Policijske postaje Slovenj Gradec, član

5. Jerneja BOŠNIK, Gozdna pot 28, 2380 Slovenj Gradec, članica

6. Milan ŠIRNIK, Troblje 54, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Alan MATIJEVIČ, Partizanska pot 4, 2380 Slovenj Gradec, član

8. Robert LENART, Raduše 3, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, član

9. Edvard TURIČNIK, Legen 15, 2380 Slovenj Gradec, član