Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

14. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

  • 15 januar 2016
  • Število pogledov: 1348

Sreda, 27. januar 2016, ob 15.30.

Dnevni red:

1. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto 2016; (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

2. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v MOSG; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

3. Predlog Odloka o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

4. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v MOSG; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (predlagatelj: Urad župana)

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja; – predlog za skrajšan postopek; (predlagatelj: Koroški pokrajinski muzej)

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

8. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Stanovanjski blok neprofitnih stanovanj«; (predlagatelj: Urad za pripravo projektov)

9. Poročilo Komisije za podelitev Bernekerjevih priznanj za leto 2016;

a) Sklep o podelitvi Bernekerjeve plaket za leto 2016,

b) Sklep o podelitvi Bernekerjeve nagrade za leto 2015

10. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

– Mnenje k imenovanju ravnateljice Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec;

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

12. Premoženjsko pravne zadeve.