Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

12. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

  • 6 november 2015
  • Število pogledov: 1327

12. seje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec.

Dnevni red:

1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015; (predlagatelj: Urad župana)

2. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016; (predlagatelj: Urad župana)

3. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec; (predlagatelj: Urad župana)

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« II. faza; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

5. Predlog Sklepa o preklicu veljavnosti četrtega in šestega odstavka 66. člena Odloka o oskrbi z pitno vodo; (predlagatelj: Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve)

6. Pobuda Območne obrtne zbornice Slovenj Gradec za znižanje NUSZ za leto 2016; (predlagatelj: Območna obrtna zbornica Slovenj Gradec)

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2015; (predlagatelj: Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec)

8. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec;

9. Pobude in vprašanje svetnic svetnikov;

10. Premoženjsko pravne zadeve