Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

1. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 18. 12.2018

V torek, 18. decembra 2018, ob 17.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 11 december 2018
  • Število pogledov: 13721. Ugotovitev števila navzočih svetnikov;

 

2. Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Slovenj Gradec o izidu lokalnih volitev 2018;

 

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov;

     

4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članom in članicam Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ter ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Mestne občine Slovenj Gradec;

 

     5.  Predlog za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;