Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

8. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 4.9.2019

V sredo, 4. septembra 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 23 avgust 2019
  • Število pogledov: 943

1. del:

2. del:

 

 

 

1. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v prvem polletju 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Uvodna stran        Poročilo

 

2. Predlog Pravilnika o sofinanciranju (subvencioniranju) malih komunalnih čistilnih naprav

    na območju Mestne občine Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog pravilnika

 

3. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne

    programe SPOTUR – predlog za skrajšan postopek;

    (predlagatelj: župan  Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka        Obrazložitev

 

4. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Slovenj Gradec – predlog za      

    skrajšan postopek;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek odloka

 

5. Predlog Sklepa o porabi sredstev proračunske porabe;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     predlog sklepa 

   

6. Predlog sklepov Komisije za podelitev občinskih priznanj:

    a) Predlog Sklepa o podelitvi plaket Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019,

         predlog sklepa

    b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrade Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019;

         predlog sklepa

    c) Predlog Sklepa o podelitvi Naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec;

         predlog sklepa


7. Poročilo Komisije za podelitev Vrunčevih priznanj za leto 2019;

    a) Sklep o podelitvi Vrunčevih plaket za leto 2019,

    b) Sklep o podelitvi Vrunčeve nagrade za leto 2019;

 

8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

9. Premoženjsko pravne zadeve;