Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

12. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 29. 1. 2020

v sredo, 29. januarja 2020, ob 15.30 uri, v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec

  • 17 januar 2020
  • Število pogledov: 482

1. del:

 

2. del:
1. Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave

    Pod gradom III. faza;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     predlog odloka     skica 1     skica 2      skica 3    skica 4     skica 5    skica 6    skica 7

                                     skica 8     skica 9      skica 10      skica 11


2. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Uvodna stran    Spremembe in dopolnitve      Spremembe na veljavni statut

     osnutek čistopisa


3. Analiza stanja šolskih objektov v Mestni občini Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran    Analiza stanja


4. Poročilo o delu župana v letu 2019; 

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

5. Obvestilo o dobitnikih Bernekerjevih priznanj;

    (predlagatelj: Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj)

     Obvestilo o plaketah              Obvestilo o nagradi


6. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

7. Premoženjsko pravne zadeve;